In een overeenkomst van opdracht kunt u afspreken dat er bepaalde werkzaamheden worden verricht gedurende een bepaalde periode. In de meeste gevallen gaat het hierbij om het verlenen van een dienst, zoals werkzaamheden door een consultant, notaris, makelaar of fotograaf. In de overeenkomst van opdracht worden werkzaamheden vastgelegd, zonder dat er sprake is van een dienstverband zoals een arbeidsovereenkomst. Wanneer er sprake is van het maken van een bouwwerk wordt er een aanneming van werk overeenkomst afgesloten.

Wilt u een overeenkomst van opdracht opstellen?

Zorg er dan voor dat u de juiste bepalingen opneemt. Wanneer een overeenkomst van opdracht niet correct is opgesteld, kan een overeenkomst alsnog gezien worden als een arbeidscontract. Aan een arbeidscontract zitten andere rechten en plichten verbonden dan bij een overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst van opdracht opstellen is daarom in de meeste gevallen maatwerk. Laat uw overeenkomst van opdracht daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Inhoud huurovereenkomst

  • Gegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer
  • Omschrijving van de werkzaamheden
  • Duur van de opdracht
  • Beloning voor de werkzaamheden
  • Aansprakelijkheid
  • VAR-verklaring
  • Opzeggen van de overeenkomst