Reading Time
3 min

Zekerheden: zekerheid dat uw factuur wordt betaald

Zekerheid krijgen dat u betaald krijgt voor uw producten of diensten: dat wil iedereen toch? Er zijn diverse vormen van zekerheidsrecht die u kunt afspreken. Bijvoorbeeld door pandrecht of eigendomsvoorbehoud af te spreken. Wanneer uw klant, huurder of leningnemer niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, kunt u hierop terugvallen. Zo heeft u meer garantie dat u uw geld ontvangt.

Vormen van zekerheidsrecht

Er zijn diverse vormen van zekerheidsrecht die u kunt afspreken met uw zakenpartner om zo meer zekerheid te krijgen dat u betaald krijgt voor uw producten of diensten. Het is per situatie verschillend wat u het beste af kunt spreken.

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Pandrecht
 • Hypotheekrecht
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Borgtocht

Eigendomsvoorbehoud

Bij het leveren van goederen wordt er vaak in de algemene voorwaarden opgenomen dat er wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de goederen juridisch gezien uw eigendom blijven totdat uw klant de facturen heeft betaald. Pas wanneer de volledige koopprijs is betaald, is uw klant de eigenaar van deze goederen.

Zolang u juridisch eigenaar bent van de goederen, mag u deze goederen terughalen. Wordt er niet betaald? Dan kunt u dus uw geleverde goederen terughalen. Het eigendomsvoorbehoud is daarom een krachtig middel wanneer betaling van de factuur uitblijft.

Eigendomsvoorbehoud bij een failliete klant

Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van een faillissement. Dus wanneer uw klant failliet wordt verklaard, kunt u ook een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud en uw goederen terughalen. In dat geval moet u hierover afspraken maken met de curator die het faillissement afwikkelt.

Eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud wordt in de meeste gevallen vastgelegd in de algemene voorwaarden. Wilt u een beroep kunnen doen op het eigendomsvoorbehoud? Dan is het belangrijk dat het eigendomsvoorbehoud op een juiste wijze wordt vastgelegd. En daarnaast moeten ook uw algemene voorwaarden op een juiste manier worden gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, kunt u geen beroep doen op uw algemene voorwaarden en dus ook niet op het eigendomsvoorbehoud.

Onze advocaten helpen u met het opstellen van juridische sterke algemene voorwaarden. Indien gewenst kunnen zij ook alleen de bepaling over het eigendomsvoorbehoud checken en aanpassen. Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

Uw voordelen

 • Advocaten gespecialiseerd in zekerheidsrecht
 • Meer zekerheid dat uw facturen worden betaald
 • Altijd een eerlijk en duidelijk advies in uw zaak
 • Voor MKB en Multinationals
 • Hoge klanttevredenheid

Pandrecht

Pandrecht kan ingezet worden wanneer u als ondernemer geldt uitleent. Bij pandrecht wordt er een onderpand gevraagd aan de leningnemer.  Zo kan er pandrecht gevestigd worden op inventaris, voorraad, aandelen, vorderingen, auto’s etc.

Voldoet deze leningnemer niet aan zijn verplichtingen om de lening terug te betalen? Dan mag u als pandhouder de goederen waar pandrecht op is gevestigd, verkopen. U hoeft hiervoor niet eerst een rechter in te schakelen, u mag de goederen direct verkopen.

Pandrecht bij een faillissement

Met een pandrecht heeft u een voorrangspositie indien uw klant failliet wordt verklaard. U mag dan meteen handelen alsof er geen faillissement is, u kunt dus direct de goederen verkopen. Bovendien hoeft u de opbrengst ook niet te delen met de andere schuldeisers in het faillissement.

Hypotheekrecht

Net als bij pandrecht wordt een hypotheekrecht gevestigd bij het uitlenen van geld. Het verschil is echter dat pandrecht wordt gevestigd op roerende zaken en hypotheekrecht op onroerende zaken, zoals grond, een gebouw of een schip.

Met hypotheekrecht heeft u meer zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Wanneer de leningnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, dan kunt u het object waar hypotheekrecht op rust, verkopen. De opbrengst van het verkochte object is dan volledig voor de hypotheekhouder, er hoeft niet gedeeld te worden met andere schuldeisers.

Hypotheekrecht bij een faillissement

Gaat uw leningnemer failliet? Dan mag u handelen alsof er geen faillissement was. U mag dus direct overgaan tot het verkopen van het onroerende goed waar hypotheekrecht op is gevestigd. Daarnaast hoeft u de opbrengst niet te delen met de andere schuldeisers in het faillissement.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Heeft u een lening aan meerdere personen? Bij hoofdelijke aansprakelijkheid zijn alle schuldenaren aansprakelijk voor de gehele schuld. Betaalt één van de schuldenaren zijn deel niet? Dan kunt u dat dus op de andere schuldenaren verhalen. Bijvoorbeeld als er meerdere bestuurders zijn in een bedrijf, kan er worden vastgelegd dat zij allemaal 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Borgtocht

Bij een overeenkomst van borgtocht is een derde partij verplicht om de schulden van de hoofdschuldenaar na te komen, wanneer deze hoofdschuldenaar deze schulden zelf niet betaalt. Deze derde partij staat dus garant voor de betaling van de hoofdschuldenaar. Hiermee heeft de bank (of degene die geld uitleent) meer zekerheid dat de lening wordt terugbetaald.

Onze specialisten en advocaten

Bierens heeft een groot team aan specialisten die u helpen met het opstellen van juridische documenten. Samen zorgen we ervoor dat de juridische risico's voor uw organisatie worden beperkt en dat het aantal incasso's wordt verminderd.

Contact met een advocaat

Wilt u een zekerheid vestigen? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen, checken en adviseren bij diverse zekerheden. Zij zorgen ervoor dat dit volledig wordt afgestemd op uw situatie. Zo heeft u meer zekerheid dat u wordt betaald.

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Meer over incasseren

Onze klanten

We werken voor het MKB en multinationals