Draait alles in deze tijd om de niet betalende debiteur?

|
Auteur:
2 min

Het zijn zware tijden voor ondernemend Nederland. De Corona crisis heeft een grote impact op het betaalgedrag van de consument en de ondernemer. De overheid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat bedrijven niet zomaar omvallen. Dit is voornamelijk in het voordeel van de schuldenaren. De positie van de schuldeiser wordt hierbij onderbelicht. En dat is een ongezonde situatie. Tijd om de balans te herstellen.

Betaalgedrag tijdens de Coronacrisis

Het betaalgedrag van bedrijven is tijdens de Coronacrisis behoorlijk veranderd. Zo is door de Corona crisis de gemiddelde betaaltermijn bij zakelijke transacties inmiddels fors opgelopen. Er is zich een stuwmeer aan openstaande vorderingen aan het opbouwen, die gaat barsten zodra de steunmaatregelen van de overheid eindigen. Het aantal faillissementen is daarnaast ongekend laag.

Hulp van de overheid

De overheid doet er alles aan om bedrijven die ten gevolge van de crisis op omvallen staan en enige levensvatbaarheid tonen naar de toekomst toe in bescherming te nemen. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak. Bedrijven die daadwerkelijk levensvatbaar zijn en tijdelijk te kampen hebben met een terugval in omzet en liquiditeitskrapte dienen geholpen te worden.

Maar er zijn ook vele bedrijven die in het geheel niet of niet langer levensvatbaar zijn en ook deze bedrijven worden met hulp van de overheid in leven gehouden. Dit is een ongezonde situatie.

Schuldeiser wordt aan zijn lot overgelaten

Daarnaast wordt in de hele discussie de positie van de schuldeiser zwaar onderbelicht en uitgehold. Er zijn onder invloed van de Corona crisis vele wettelijke regelingen tot stand gekomen ter bescherming van de schuldenaar, zoals de aanpassing van de beslagvrije voet, de Tijdelijke Betalingsuitstel Wet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Hoe zit het echter met de leveranciers of schuldeisers, wiens vorderingen niet betaald worden als gevolg van de Corona crisis en deze gelden ook nodig hebben om in leven te blijven? Bij het nemen van alle beschermingsmaatregelen ten behoeve van schuldenaren wordt met dit aspect vaak geen of te weinig rekening gehouden. De schuldeiser wordt aan zijn lot overgelaten.

De maatregelen zijn in het voordeel van de schuldenaar, maar de mogelijkheden voor de schuldeiser om betaling af te dwingen worden steeds beperkter. Zeker voor MKB’ers en ZZP’ers zijn de gevolgen groot wanneer hun rekeningen niet worden betaald. Schuldeisers worden zo zelf ook schuldenaar, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Positie schuldeiser versterken

De balans dreigt volledig in het voordeel van de schuldenaar uit te slaan en het wordt tijd dat deze balans wordt hersteld. Vanuit de incasso- en creditmanagementmarkt wordt nu het initiatief genomen om de positie van de schuldeiser te versterken. Zo hebben de KBVG (Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders), de Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen (NVI), het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) en de Vereniging van Creditmanagers (VVCM) de handen ineengeslagen en samen met andere stakeholders, zoals de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA) het initiatief genomen om rondom de Tweede Kamer verkiezingen twee webinars te organiseren en aandacht te vragen voor deze problematiek. Daarnaast is het doel om een dialoog tot stand te brengen met de Tweede Kamer leden en verantwoordelijke ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Milieu.

Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op www.positieschuldeiser.nu. Aan de webinars kunt u gratis deelnemen en deze staan in het teken van het herstel van de balans tussen schuldeiser en schuldenaar.

Rechtvaardigheid voor de crediteur

Ook ons kantoor heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Al decennialang strijden wij voor rechtvaardigheid voor de crediteur. Dat is ons motto. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prestatie van de schuldeiser tijdig en correct wordt betaald en dat betaalafspraken worden nagekomen. Maar wij komen ook vaak in het geweer indien er een disbalans ontstaat in een bepaalde nieuwe wettelijke regeling waarbij de crediteur de dupe dreigt te worden, zoals nu het geval is. Daarom maken wij ons sterk om ervoor te zorgen dat de positie van de schuldeiser wordt verbeterd.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.