Q&A Webinar: Slim contracteren in Duitsland

|
Auteur:
3 min

Op 11 februari gaven wij het webinar: Slim contracteren in Duitsland. Tijdens dit webinar gaven wij meer informatie over het eigendomsvoorbehoud in Duitsland, het faillissement van een Duitse klant, duurovereenkomsten, onbetaalde facturen en gerechtelijke procedures. Er werden veel vragen gesteld over deze onderwerpen. Veel vragen zijn tijdens het webinar al beantwoord, maar in dit artikel kunt u alle vragen én antwoorden nog eens rustig teruglezen.

Als de vordering reeds bij de advocaat ligt geldt dan de verjaringstermijn ook?

Een verjaringstermijn geldt in iedere situatie, of de zaak uit handen is gegeven aan een advocaat of niet maakt daarom geen verschil. Meer informatie over de verjaringstermijn in Duitsland kunt u lezen in dit artikel: Wat is de verjaringstermijn in Duitsland en hoe kun je de factuur stuiten? 

Indien debiteur niet op het Mahnverfahren het vinkje betwist aanvinkt, wordt de vordering dan automatisch erkend?

Dat klopt, in dat geval wordt de vordering automatisch erkend.

Wat zijn ongeveer de kosten van een Mahverfahren? In het geval van "kleine factuur"?

In het webinar gaven wij aan dat het Mahnverfahren een relatief goedkope procedure is. De kosten van een Mahnverfahren zijn ongeveer € 1.000 inclusief griffierechten bij vorderingen tot € 15.000.

Wij zetten regelmatig in Duitsland een distributeur / transporteur in. Betekent dit ook dat wij compensatie moeten betalen?

Als u op regelmatige basis zakendoet met een partij kan uw handelsrelatie worden gezien als een duurovereenkomst. Als u in dat geval de handelsrelatie wilt beëindigen, kan sprake zijn van het in acht moeten nemen van een opzegtermijn en/of het betalen van schadevergoeding. Of hiervan sprake is, is erg afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval.

Meer informatie over duurovereenkomsten kunt u lezen op de website van Bierens Law: Duurovereenkomsten: tips van onze advocaten.

Wat is het verschil tussen een agentuur en een distributeur?

Een distributeur handelt voor eigen rekening en risico, een handelsagent handelt namens jou en heeft minder vrijheid om zelfstandig te beslissen over bijvoorbeeld de prijs. De agent, die meer wordt gezien als een verlengstuk van de leverancier, heeft in vergelijking tot een distributeur doorgaans veel minder tot geen vrijheid om zelfstandig over zaken te beslissen zoals de prijs of over de verkoopkanalen van de producten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de agent handelt voor rekening en risico van een leverancier en de distributeur voor eigen rekening en risico.

Meer informatie over agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten kunt u lezen op de website van Bierens Law:

Distributieovereenkomst | Bierens International Law (bierenslaw.com)

Agentuurovereenkomst | Bierens International Law (bierenslaw.com)

Gebeurt het terugvorderen van vorderingen door de curator vaak?

Een Duitse curator heeft tot 3 jaar voorafgaand aan het faillissement de mogelijkheid om de betaling die door de failliet is gedaan terug te vorderen. De curator zorgt ervoor dat zoveel als mogelijk geld in de boedel terugkomt, zodat dit over alle schuldeisers verdeeld kan worden. Aangezien dit een sterk recht is van de Duitse curator, maakt hij ook veel gebruik van dit recht. In onze praktijk zien wij de terugvordering van een curator dan ook doorlopend. Mocht u hier ook tegenaan lopen, neem dan zeker contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor.

Vanwege de vele vragen over het terugvorderen van vorderingen door de Duitse curator, zijn alle vragen over dit onderwerp in een apart artikel verwerkt. In het artikel 7 Vragen over de Insolvenzanfechtung in Duitsland leest u alles over de Insolvenzanfechtung en beantwoorden wij de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Als je levert onder Nederlands recht, kan je dan ook nog gebruik maken van het verlengde eigendomsvoorbehoud?

Dat kan. In dat geval moeten de goederen wel naar Duitsland worden geleverd. De vraag of er sprake is van een verlengd eigendomsvoorbehoud, wordt namelijk bepaald door het recht van het land waar wordt geleverd. Een verkregen recht vanuit land A kan alleen in land B uitgevoerd worden als het verkregen recht ook in land B geldig is. Het is dus niet mogelijk om een verlengd eigendomsvoorbehoud naar Duits recht in Nederland uit te oefenen, omdat de Nederlandse wet geen verlengd eigendomsvoorbehoud kent. Naar Duits recht kan er een verlengd eigendomsvoorbehoud worden afgesproken en dat kan ook in Duitsland worden uitgeoefend.

Vanwege de vele vragen over het verlengd eigendomsvoorbehoud in Duitsland, zijn alle vragen over dit onderwerp in een apart artikel verwerkt: Verlengd eigendomsvoorbehoud afspreken in Duitsland.

Meer informatie over contracteren in Duitsland

Heeft u ook een vraag over contracteren in Duitsland? Neem dan contact met ons op of stel uw vraag in het contactformulier. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug.