Steun van Europese overheden aan bedrijven vanwege het Coronavirus

|
Auteur:
8 min

Het Coronavirus heeft hard toegeslagen in Europa en in de rest van de wereld. Overal ter wereld worden flinke maatregelen genomen om het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Grenzen worden gesloten, mensen mogen niet langer de straat op. Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hun deuren tijdelijk te sluiten, of worden gedwongen om op een andere manier te werken om de continuïteit te garanderen. Voor bedrijven heeft dit grote financiële gevolgen.

Gelukkig worden bedrijven niet zomaar aan hun lot overgelaten. Uw organisatie niet, maar uw internationale klanten en leveranciers waarschijnlijk ook niet. Overheden in Europese landen nemen diverse maatregelen om bedrijven te beschermen voor een financiële crisis als gevolg van het Coronavirus. De belangrijkste maatregelen die tot nu toe zijn genomen vindt u in dit artikel.

Het Verenigd Koninkrijk

 • De betaling van de btw en de inkomstenbelasting zal worden uitgesteld.
 • Aan diverse horecabedrijven en bedrijven in de retailbranche en in de vrijetijdsbesteding zullen subsidies van £25.000 worden aangeboden.
 • Aan kleine en middelgrote ondernemingen kunnen leningen tot 5 miljoen pond worden verstrekt.
 • Meer informatie kunt u vinden op de website van de Britse overheid.

Duitsland

 • Voor bedrijven die aanzienlijk worden getroffen door de COVID-19 pandemie zullen leningen tot 500 miljard euro beschikbaar zijn.
 • Er zal een mogelijkheid komen om belastingbetalingen uit te stellen.
 • Er zal een compensatieregeling worden ingevoerd om werknemers te ondersteunen die momenteel naar huis zijn gestuurd.

Frankrijk

 • Kleine bedrijven die het financieel moeilijk hebben, mogen het betalen van sommige rekeningen uitstellen: de betaling van de fiscale en sociale bedrijven, de huur en energierekeningen.
 • Kleine ondernemingen en zelfstandigen in de meest getroffen sectoren krijgen financiële steun van 1.500 euro.
 • Bankleningen tot 300 miljard euro.
 • Bedrijven die geconfronteerd worden met conflicten met een leverancier of klant krijgen steun van een bedrijfsbemiddelaar.
 • Meer informatie vindt u op de website van de Franse overheid.

Nederland

 • Zelfstandigen kunnen een extra uitkering aanvragen. De aanvraagcriteria hiervoor zijn bovendien versoepeld.
 • Om kleine tot middelgrote bedrijven te helpen, wil de overheid garant staan voor leningen. Bedrijven kunnen dan tegen aantrekkelijke voorwaarden geld ontvangen om de moeilijke tijd die eraan komt, te overbruggen.
 • Bedrijven kunnen een beroep doen op de werktijdverkorting. Hiermee kunnen ze werknemers minder uren laten werken. Voor de uren dat werknemers minder werken, ontvangen zij dan een uitkering.
 • De kredietgarantie voor MKB’s wordt verlengd van 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
 • Ondernemers die een lening van Qredits hebben ontvangen hoeven deze gedurende 6 maanden niet terug te betalen en de rente zal in deze periode dalen tot 2%.
 • Er zijn ook plannen om bedrijven in de horeca, reisbranche en andere hard getroffen sectoren een vergoeding van €4.000 toe te kennen.
 • Meer informatie over de financiële regelingen van de overheid kunt u hier lezen.

België

 • Tijdelijke werkloosheid zal automatisch verlengd worden en hoeft niet gerechtvaardigd te worden. Wat betreft het vakantiegeld; per vrije dag zal er ongeveer €5,63 worden toegekend.
 • Alle zelfstandigen die hun werk moeten onderbreken, zullen een maandelijkse toelage ontvangen tussen € 1.291,69 en €1.614,10. Er zijn ook plannen om betalingen van de belasting en andere sociale bijdragen uit te stellen.
 • Wanneer dienstverleners bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten vertraging oplopen die te wijten is aan het Coronavirus, zullen zij hiervoor geen sancties ontvangen.
 • Meer informatie vindt u hier.

Oostenrijk

 • De regering zal kredietgaranties en overbruggingskredieten verstrekken, de belastingen uitstellen en de export versterken om de liquiditeit van de bedrijven te waarborgen.
 • Bedrijven die hun werknemers thuis laten blijven om voor hun kinderen te zorgen, zullen tot Pasen financiële steun krijgen. Dit bedraagt een derde van de loonkosten.
 • Er zal steun worden verleend aan familiebedrijven en eenmansbedrijven.

Zwitserland

 • Een steunpakket van 32 miljard CHF zal de economie helpen ondersteunen, naast het eerder aangekondigde pakket van 10 miljard CHF.
 • Klik hier voor meer informatie.

Denemarken

 • De regering heeft een nieuwe wet aangenomen die de marktliquiditeit van bedrijven ondersteunt: de betaaltermijnen van de btw, de bijdrage aan de arbeidsmarkt (KA: AM-bidrag) en andere belastingen zijn tijdelijk uitgesteld.
 • Er zijn drie financiële hulppakketten van 287 miljard DKK in het leven geroepen om het bedrijfsleven en de samenleving te ondersteunen.
 • Op de website van de Deense overheid vindt u meer informatie.

Finland

 • Er is een financieel pakket van ongeveer 15 miljard euro ter beschikking gesteld om de werkgelegenheid te beschermen, het levensonderhoud veilig te stellen en om de financiële druk op bedrijven te verlichten.
 • Er is ongeveer 400 miljoen euro toegewezen voor bedrijven die door COVID-19 worden getroffen.
 • Er wordt 10 miljard euro uitgetrokken voor de financieringsafdeling van de Finse staat, Finnvera (nationale bank) om bedrijven te ondersteunen tijdens de crisis.
 • Meer informatie is te lezen op de website van de Finse overheid.

Noorwegen

 • De nationale bank (Innovasjon Norge) verlaagt de rente met 1 procentpunt voor leningen met een laag risico. Voor leningen met een hoog risico wordt de rente met 1,25 procentpunt verlaagd.
 • De regering biedt 100 miljard NOK aan bedrijven die door de Corona pandemie zijn getroffen.
 • Op de website van de Noorse overheid staat meer informatie.

Zweden

 • Er ligt een voorstel om luchtvaartmaatschappijen in 2020 kredietgaranties te geven. Deze zouden maximaal 5 miljard SEK bedragen, waarvan 1,5 miljard SEK voor SAS (in samenwerking met Denemarken).
 • Er zijn plannen om het Swedish Export Credit Agency meer mogelijkheden te geven om de export te stimuleren, wat weer ten goede komt aan de Zweedse scheepvaartindustrie.
 • De culturele sector en de sportsector kunnen een bedrag van 1 miljard SEK ontvangen vanwege de economische gevolgen die zij ondervinden.
 • Almi Företagspartner AB (een nationaal bedrijf in de financierings- en risicokapitaalsector) zal een kapitaalinjectie van 3 miljard SEK ontvangen, zodat zij haar leningen aan Zweedse MKB’s kan verhogen.
 • Voor ondernemers wordt het betalen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen uitgesteld.
 • Meer informatie is te vinden op de website van de Zweedse overheid.

Polen

 • Er is een hulppakket van 212 miljard PLN (ongeveer 47 miljard euro) opgezet om de economie te helpen. Met dit pakket helpt bedrijven die getroffen zijn door het Coronavirus om 40% van het loon van de werknemers te kunnen betalen.
 • Bedrijven die als gevolg van het Coronavirus binnen 30 dagen 25% minder omzet hebben, komen in aanmerking voor extra steun.
 • De overheid zal 80% van het minimumloon aan zelfstandigen betalen.
 • Meer informatie is te lezen op de website van de Poolse overheid.

Roemenië

 • Werknemers uit de horeca en recreatiebranche en uit andere sectoren die door het Coronavirus een verlies van 25% hebben, ontvangen 75% van hun basissalaris.
 • De overheid zal in totaal 200.000 euro aan subsidies verstrekken aan fabrikanten die momenteel hun activiteiten aanpassen om sanitaire producten (maskers en ontsmettingsmiddelen) te gaan produceren.
 • De termijn voor het indienen van de aangifte van de inkomstenbelasting is uitgesteld van 25 maart 2020 naar 25 april 2020.
 • De uitvoering van belastingvorderingen worden voorlopig geschorst.
 • Op de website van de Roemeense overheid vindt u meer informatie.

Hongarije

 • De overheid heeft aflossingen en renteverplichtingen op leningen opgeschort tot het einde van dit jaar. Dit geldt voor leningen die voor 18 maart zijn afgesloten, door zowel bedrijven als particulieren.
 • De sectoren die het meest geraakt zijn door het Coronavirus, zoals toerisme, horeca en passagiersvervoer, hoeven tot 30 juni geen werkgeversbijdragen te betalen.
 • De termijnen voor het nakomen van contractuele betalingsverplichtingen zullen worden verlengd. Alle contracten die tijdens de noodtoestand aflopen, worden automatisch verlengd tot 31 december 2020.
 • Bedrijven die actief zijn in het toerisme, catering, entertainment, gaming, film, theater, evenementen en sport zullen worden vrijgesteld van betaling voor de maanden maart, april, mei en juni van dit jaar. Werkgevers zullen worden vrijgesteld van de betaling van bijdragen aan het loon.

Tsjechië

 • De termijn voor het indienen van belastingaangiften is verlengd tot 1 juli.
 • Om de werkgelegenheidsgraad op peil te houden, zal de regering 100 miljard CZK aan directe steun en 900 miljard CZK aan indirecte steun in de vorm van garanties verstrekken.
 • Via het programma "Antivirus" zal de regering 60% van de gemiddelde werkgeversbijdrage betalen aan werknemers die door de quarantaine worden getroffen. De regering zal ook werkgevers steunen die 100% van het salaris aan hun werknemers blijven betalen, ondanks dat hun bedrijf wordt onderbroken. Hierbij zal de regering 80% van de loonkosten betalen. Alle zelfstandigen die qua inkomsten afhankelijk zijn van hun eigen bedrijf, krijgen zes maanden uitstel in de betaling van de ziektekosten- en sociale verzekeringen.
 • Klik hier voor meer informatie.

Italië

 • Werkgevers die hun activiteiten moeten uitstellen of verminderen vanwege het Coronavirus, krijgen voor een periode van maximaal 9 weken werkloosheidssteun.
 • De betaling van btw, sociale zekerheidsbijdragen en verplichte verzekeringspremies worden in de maanden maart en april geschorst.
 • De termijnen voor de betaling van belastingen en bijdragen voor bedrijven met een omzet tot 2 miljoen euro (BTW-betalingen, bronbelasting en bijdragen in maart) zijn opgeschort. Voor de bedrijven waarvoor de opschorting niet geldt, wordt de termijn voor de betalingen aan de overheidsdiensten uitgesteld van 16 maart tot 20 maart.
 • Zelfstandigen die niet bij een beroepsvereniging zijn aangesloten, ontvangen een bijdrage van 600 euro.
 • Voor meer informatie en updates over de situatie in Italië kunt u terecht op de website van de Italiaanse regering.

Spanje

 • Er zal 100 miljard euro aan staatsleninggaranties worden verstrekt, zodat de betrokken bedrijven hun activiteiten kunnen voortzetten.
 • Werknemers die tijdelijk worden ontslagen, krijgen hulp in de vorm van een werkloosheidsuitkering.
 • Er worden beperkingen opgelegd aan buitenlandse investeringen, zodat bedrijven van buiten de EU geen Spaanse bedrijven in strategische sectoren kunnen overnemen.
 • De termijn van twee maanden voor het indienen van een verzoek om een insolventieprocedure op te starten, zal worden opgeschort.

Portugal

 • Er is een pakket van 9,2 miljard euro, bedoeld om werknemers te ondersteunen en om de bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen, van liquiditeit te voorzien.
 • Bedrijven mogen de betaling van de sociale zekerheidsuitkeringen opschorten en de daarnaast helpt de overheid met het betalen van de salarissen aan werknemers.

Griekenland

 • De fiscale en sociale verplichtingen van bedrijven die op grond van het staatsbesluit moesten sluiten, worden voor 4 maanden opgeschort. Voorwaarde hierbij is dat ze geen werknemers ontslaan.
 • Alle bedrijven freelancers en zelfstandigen die door de pandemie zijn getroffen en de meerderheid van de werknemers in de particuliere sector krijgen een uitkering van 800 euro en een opschorting van de betaling van de belastingen voor de maand maart.
 • Griekenland is opgenomen in een noodprogramma voor de aankoop van activa ter waarde van 750 miljard euro, dat door de Europese Centrale Bank is gelanceerd.
 • Meer dan 10 miljard euro van de staatsbegroting zal worden toegewezen ter ondersteuning van de economie.
 • Er werd een speciale bonus aangekondigd voor werknemers in de gezondheidszorg en de civiele bescherming.

Maatregelen worden verder uitgewerkt

Veel plannen worden op dit moment uitgewerkt door de overheden, maar duidelijk is dat overal in Europa maatregelen worden genomen door de overheid om de financiële impact op bedrijven zo laag mogelijk te houden. Hierdoor zullen minder bedrijven in de financiële problemen komen of zelfs uiteindelijk failliet gaat.

Toch kan het voorkomen dat u op dit moment al tegen concrete problemen aanloopt met uw buitenlandse leverancier of klant. Bijvoorbeeld omdat orders gecanceld worden of omdat uw klant de factuur niet kan betalen. Benieuwd hoe u daar tijdens de Coronacrisis het beste mee om kunt gaan? Lees dan hier de tips van onze incasso advocaten.

Daarnaast hebben onze internationale advocaten niet alleen een overzicht gemaakt van de overheidssteun per land, maar ook een overzicht hoe Europese rechtbanken met de Coronacrisis omgaan. Veel landen zitten in een lockdown, wat invloed heeft op de rechtbanken en op gerechtelijke incassoprocedures in het buitenland. Lees hier de actuele status bij Europese rechtbanken.

Meer informatie

Heeft u een buitenlandse klant of leverancier en loopt u tegen moeilijkheden aan? Of heeft u een andere vraag aan onze internationale incasso advocaten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze business is zo ingericht dat wij grotendeels vanaf huis kunnen werken. De continuïteit van ons bedrijf komt hiermee niet in gevaar. U kunt ons dus gewoon op dezelfde manier bereiken zoals u van ons gewend bent. Wij helpen u graag verder in deze lastige tijd.