Wat is retentierecht?

Het retentierecht is het recht waarbij u de mogelijkheid heeft om goederen van uw klant pas terug te geven nadat alle openstaande facturen zijn betaald. Hiermee heeft u meer zekerheid dat u betaald krijgt voor de geleverde diensten.

Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam hebt, kan het voorkomen dat u goederen van uw klant onder zich heeft. Denk bijvoorbeeld aan een garage die een auto repareert of een aannemer die een woning bouwt. Maar ook aan een advocaat of een boekhouder die de administratie van een klant op zijn kantoor heeft liggen. U wilt deze eigendommen pas teruggeven als uw klant alle openstaande facturen heeft betaald. Het retentierecht geeft u deze mogelijkheid.

Hoe kun je een retentierecht uitoefenen?

Als u een opeisbare vordering heeft op uw klant en u daarnaast goederen van uw klant onder zich heeft, dan mag u afgifte van de goederen weigeren totdat de klant uw openstaande vordering heeft betaald. Uw klant wordt gemotiveerd om te betalen, omdat hij snel weer over zijn goederen wil beschikken. In tegenstelling tot bij het pandrecht, mag u niet zonder meer tot verkoop van de goederen overgaan. Daarvoor moet u eerst naar de rechter toe om een vonnis te verkrijgen. Ook zult u dan beslag op de goederen moeten leggen.

Het is van belang dat u de goederen waarop u retentierecht uitoefent, in uw macht houdt. Komen de goederen toch weer in de macht van uw klant, dan kunt u het retentierecht niet meer uitoefenen.

Moet je het retentierecht afspreken?

Het is niet nodig om in de overeenkomst met uw klant afspraken te maken over het retentierecht. Het retentierecht is een wettelijk recht waar u beroep op kunt doen als u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe werkt retentierecht in een faillissement?

Ook als uw klant failliet gaat, kunt u een beroep doen op retentierecht. De curator heeft dan twee mogelijkheden:

  • De curator kan uw vordering betalen. U geeft de goederen dan af aan de curator.
  • De curator kan de goederen bij u opeisen om deze te verkopen. U heeft dan voorrang op de verkoopopbrengst. Toch wil dat niet zeggen dat u uw vordering (volledig) betaald krijgt, omdat eerst alle kosten van het faillissement zullen worden betaald.

U kunt de curator een termijn stellen om aan te geven voor welke optie hij kiest. Maakt de curator geen keuze?  Dan kunt u de goederen zelf verkopen. U bent daarbij wel gebonden aan strikte voorwaarden. Mocht u te maken hebben met retentierecht in faillissement, neem dan vooral contact op met onze advocaten zodat u weet wat uw rechten zijn.

Wat kan Bierens voor u betekenen?

De advocaten van Bierens hebben specialistische kennis op het gebied van zekerheidsrechten, waaronder het retentierecht. Wilt u advies over het uitoefenen van retentierecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. U krijgt dan direct een specialist te spreken waarbij u vrijblijvend uw vraag aan ons kunt voorleggen.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring