Wanneer een zakelijke partij de afspraken uit het contract niet nakomt, ook wel wanprestatie genoemd, kan deze partij aansprakelijk worden gesteld. In de meeste gevallen kan er dan ook een schadevergoeding geëist worden. Zo kan de gemiste omzet worden vergoed of kan er een externe reparateur worden ingehuurd om de schade te repareren. Het betalen van een schadevergoeding kan soms erg hoog oplopen. Om deze reden willen veel ondernemers hun aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Dit kan met een exoneratiebeding.

Wat is een exoneratiebeding?

Een exoneratiebeding is een clausule in de algemene voorwaarden of in uw contract waarmee u aansprakelijkheid kunt beperken of zelfs uitsluiten. Met een exoneratiebeding voorkomt u dat u aansprakelijk wordt gehouden en dat uw onderneming verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele schade. Het afsluiten van een exoneratiebeding moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen, anders is deze niet rechtsgeldig.

De vereisten van een exoneratiebeding

  • De andere partij moet de mogelijkheid hebben om het exoneratiebeding te lezen. Het mag dus geen eenzijdige mededeling zijn. Zorg er daarom voor dat u bewijs hebt dat de andere partij weet dat er een exoneratiebeding van toepassing is en dat zij het hebben kunnen lezen. Lees meer hierover in het juist gebruiken van algemene voorwaarden.
  • De inhoud moet juist zijn. Er mogen geen dingen in staan die in strijd zijn met de wet. Zo kunt u bijvoorbeeld aansprakelijkheid niet uitsluiten wanneer sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dat betekent dat u niet opzettelijk schade mag veroorzaken aan een persoon of bedrijf.