Vrijheid om contractonderhandelingen af te breken

Wanneer u samen met een andere partij om tafel gaat om te onderhandelen, bent u in beginsel vrij om de onderhandelingen af te breken. Kunt u in de precontractuele fase dus geen overeenstemming bereiken met de tegenpartij, mag u in principe de onderhandelingen afbreken zonder dat hier consequenties aan verbonden zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de andere partij.

Contractonderhandelingen niet altijd vrijblijvend

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de contractbesprekingen niet zonder gevolgen meer afgebroken kunnen worden. Wanneer de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium zijn en één van de partijen bijvoorbeeld al flink heeft geïnvesteerd om bepaalde afspraken te realiseren, kan het onredelijk zijn om de onderhandelingen af te breken. Zorg er daarom voor dat u altijd op de hoogte bent van de eventuele gevolgen als u de onderhandelingen wilt stopzetten.

Schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen

Heeft u schade geleden doordat de contractonderhandelingen zijn afgebroken? In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen. Onze advocaten doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de schade voor uw organisatie wordt beperkt, zodat u weer verder kan met uw bedrijfsvoering.