Whoa in de praktijk: afkoelen en doorgaan

|
Auteur:
2 min

Per 1 januari 2021 is aan de Faillissementswet een stuk toegevoegd: de wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Inmiddels zijn de eerste verzoeken voor een Whoa-procedure gedaan. In dit artikel ga ik in op een nieuwe beschikking van de rechtbank Gelderland. In deze stille Whoa procedure is er sprake van een afkoelingsperiode. Daarbij komt nu ook de positie van de pandhouder aan de orde.

Stille Whoa

Vanwege de slechte financiële situatie wil een bedrijf een Whoa procedure starten. Er zijn verschillende schuldeisers die nog openstaande vorderingen hebben bij het bedrijf. Eén van zijn schuldeisers dreigt het faillissement van het bedrijf aan te vragen. Een andere schuldeiser is een procedure gestart en heeft beslag laten leggen op roerende zaken (vaak is dat de inventaris) en op vorderingen van het bedrijf. Het beslag op de vorderingen is uiteindelijk omgezet in een pandrecht.

Het bedrijf kiest voor een stille Whoa, waarbij niet alle schuldeisers op de hoogte worden gebracht van de Whoa procedure. De verzoeker heeft waarschijnlijk voor de stille Whoa gekozen omdat hij bang is dat wanneer zijn schuldeisers op de hoogte raken van zijn voornemen tot het aanbieden van een akkoord, zij het pandrecht zullen innen, en na het behalen van een vonnis ook de beslagen zaken zullen verkopen. De verzoeker is daarnaast bang dat de schuldeisers nog meer beslag zullen leggen, op vorderingen die verzoeker heeft of zou krijgen op zijn opdrachtgevers. De verzoeker verwacht dat er in dat geval geen mogelijkheid meer is om een akkoord aan te bieden, omdat er geen middelen meer zouden zijn om het onderhanden werk voort te zetten.

Zonder onderhanden werk is er geen levensvatbare onderneming en heeft een Whoa procedure geen kans van slagen. De verzoeker vraagt dan ook om een afkoelingsperiode.

Afkoelingsperiode tijdens de Whoa

Tijdens een afkoelingsperiode in een Whoa procedure zijn de bevoegdheden van de schuldeisers beperkt. Schuldeisers kunnen hun goederen niet ophalen en ze kunnen de overeenkomsten niet beëindigen. Daarnaast worden beslagen opgeheven en worden faillissementsverzoeken geschorst.

De rechtbank wijst een dergelijk verzoek alleen toe als de verzoeker binnen twee maanden met een akkoordvoorstel komt, de afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is en zij niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

Volgens de rechtbank is gebleken dat in dit geval een afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming tijdens de voorbereiding en de onderhandelingen over een Whoa akkoord te kunnen blijven voortzetten. De rechtbank verwacht dat de schuldeiser die een vonnis behaalt mogelijk over zal gaan tot verkoop van de beslagen zaken, waardoor de bedrijfsvoering niet voortgezet kan worden en het akkoord geen doorgang kan vinden.

De rechtbank is van mening dat de gezamenlijke crediteuren belang hebben bij doorgang van het akkoord. Bij een Whoa akkoord zullen de schuldeisers meer krijgen dan in geval van faillissement.

De rechtbank vindt wel dat de verzoeker niet concreet genoeg is over de plannen van haar reorganisatie. Daarom bepaalt de rechtbank dat de verzoeker binnen een maand de rechtbank moet informeren over de voortgang van het voorbereiden van een akkoord en welke acties er zijn ondernomen.

Pandrecht en Whoa procedure

Een van de crediteuren heeft een pandrecht gevestigd op de vorderingen van verzoeker. De rechtbank benadrukt dat de pandhouder ook in geval van totstandkoming van een akkoord zijn pandrecht kan uitwinnen. Ook in geval van faillissement kan een pandhouder zich immers op zijn pandrecht verhalen.

De crediteur met het pandrecht hoeft zich voor de uitwinning van zijn pandrecht dus niets aan te trekken van de afkoelingsperiode.

Webinar Whoa

Wilt u graag meer informatie over de Whoa? Op 15 december 2020 gaven wij het webinar "Help iedereen roept Whoa?!".  Tijdens dit webinar bespraken we wat de Whoa eigenlijk inhoudt en wat de gevolgen voor contracten en executiemogelijkheden kunnen zijn. U kunt het webinar gratis terugkijken.

Daarnaast werd op 15 januari 2021 de eerste Whoa beschikking gepubliceerd. In deze blog werd kort besproken wat de gevolgen waren. Daarbij ging het vooral over een afkoelingsperiode en de gevolgen voor de beslaglegger.

Meer informatie over Whoa en pandrecht

Heeft u nog vragen over de Whoa, of heeft u een akkoord aangeboden gekregen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten weten alles over de nieuwe Whoa procedure. Zij kunnen u advies geven of bijstaan wanneer u te maken krijgt met een Whoa procedure.