Whoa in de praktijk, de eerste beschikking is een feit!

|
Auteur:
2 min

Per 1 januari 2021 is aan de Faillissementswet een stuk toegevoegd: de wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Met deze nieuwe wet is het mogelijk dat noodlijdende bedrijven een crediteurenakkoord kunnen aanbieden aan hun schuldeisers.

De verwachting is dat de Whoa een grote impact gaat hebben op schuldeisers. Daarom gaven wij onlangs het webinar ‘Help iedereen roept Whoa?!’. Tijdens ons webinar bespraken we wat de Whoa eigenlijk inhoudt en wat de gevolgen voor contracten en executiemogelijkheden kunnen zijn.

Op het moment dat wij ons webinar hielden was de wet nog niet in praktijk en was het gissen hoe dit uit zou pakken. Inmiddels heeft de rechtbank in Den Haag een eerste beschikking gewezen en gepubliceerd. Wij leggen u graag uit hoe dit in de praktijk verliep.

Whoa in de praktijk

De verzoeker voor de Whoa-procedure zit in financiële moeilijkheden. De onderneming heeft in de periode van 2016-2019 verliezen geleden. De onderneming heeft kostenbesparende maatregelen getroffen, zodat deze weer levensvatbaar is. Om de onderneming succesvol voort te kunnen zetten moet er alleen nog een oplossing komen voor de huidige schulden.

Stille Whoa

De verzoeker heeft een stille Whoa gestart. Dat wil zeggen dat niet al zijn schuldeisers van dit verzoek op de hoogte zijn. Zoals ook besproken tijdens het webinar is dit een aantrekkelijke manier om met een financier tot een oplossing te komen, terwijl de onderneming doordraait en andere schuldeisers niets merken.

De verzoeker wil met schuldeisers tot een akkoord komen maar is bang dat er schuldeisers zijn die zijn faillissement zullen aanvragen of executiemaatregelen zullen treffen als zij erachter komen dat er een Whoa procedure is gestart. De verzoeker vraagt dan ook om een afkoelingsperiode. Daarnaast vraagt hij of de gelegde beslagen (op zijn inventaris en voorraad) kunnen worden opgeheven.

Afkoelingsperiode

Tijdens een afkoelingsperiode zijn de bevoegdheden van de schuldeisers beperkt. Schuldeisers kunnen hun goederen niet ophalen en ze kunnen de overeenkomsten niet beëindigen. Daarnaast worden beslagen opgeheven en worden faillissementsverzoeken geschorst.

De rechtbank wijst een dergelijk verzoek alleen toe als de verzoeker binnen twee maanden met een akkoordvoorstel komt, de afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is en zij niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

De rechtbank moest dus in dit geval beoordelen of zij een afkoelingsperiode zou toewijzen of niet. De rechtbank oordeelt dat het inderdaad noodzakelijk is. Alleen door een afkoelingsperiode kan de verzoeker zijn bedrijf voortzetten, zoals volgens de verzoeker noodzakelijk is om tot een akkoord te kunnen komen. De rechtbank ziet het bij elkaar houden en kunnen voortzetten van de onderneming, ondanks corona, als een belangrijk onderdeel van het beoogde akkoord.

Daarnaast vindt de rechtbank dat de schuldeisers niet benadeeld worden door de afkoelingsperiode. Daarin betrekt de rechtbank ondermeer dat de waarde van de inventaris en de voorraad niet groot is en dat dit bedrag in geval van faillissement waarschijnlijk aan de kosten van de curator besteed zal worden. Ook in dat geval ontvangen de schuldeisers dus niets van die waarde.

Beslagen opgeheven

Door de opheffing van de beslagen worden de beslagleggers uiteraard in hun belangen geschaad. Volgens de rechtbank worden zij niet wezenlijk geschaad, zodat de beslagen toch worden opgeheven. De rechtbank stelt dat de inventaris vermoedelijk niet wezenlijk in waarde zal dalen. De rechtbank weegt dat af tegen de belangen van de verzoeker om de onderneming voort te kunnen zetten. Daar kent de rechtbank meer gewicht aan toe.

Bijzonder is dat de rechtbank de vermoedelijke waardedaling van de goederen meeneemt in haar afweging. Want ook al worden de goederen minder waard, de beslagleggers zijn hun beslag kwijt. Het is nu voor alle partijen afwachten of er een akkoord tot stand komt.

Meer lezen over Whoa

Meer informatie over de Whoa

Wilt u graag meer informatie over de Whoa? Bekijk hier het gratis webinar 'Help iedereen roept Whoa?!' dat wij onlangs hebben gegeven. Heeft u nog vragen over de Whoa, of heeft u een akkoord aangeboden gekregen? Neem gerust contact met ons op.