Wilt u zaken gaan doen met een andere partij? Dan kunt u, voordat u begint met de contractonderhandelingen, samen een letter of intent (LOI) tekenen. Hierin verklaren beide partijen dat het de bedoeling is een overeenkomst te bereiken en dat zij hierover met elkaar gaan onderhandelen. Wat moet er in een letter of intent staan, en wanneer is een letter of intent bindend? Wij leggen het u graag uit.

Letter of intent opstellen

Met een letter of intent kunt u het onderhandelingsproces met een wederpartij op uw situatie af stemmen. U wilt hiermee voorkomen dat discussie ontstaat. Dit maakt het belangrijk dat een letter of intent aansluit op uw bedrijfssituatie en het onderwerp waarover u wilt onderhandelen. Het opstellen van een intentieverklaring is meestal maatwerk. Laat het daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Onze advocaten kunnen u helpen met opstellen van een letter of intent op maat. Neem vrijblijvend advies op met onze specialisten. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Wat staat er in een letter of intent?

  • Het onderwerp van de onderhandelingen;
  • Een tijdsplanning;
  • Exclusiviteit (dat er niet met andere partijen wordt onderhandeld);
  • De geldigheid van gemaakte afspraken en eventuele vervolgstappen.

In de praktijk zien we met regelmaat dat in de letter of intent veel meer punten worden opgenomen en dat het daarom steeds meer lijkt op een koopovereenkomst. Het tekenen ervan kan dan meer gevolgen hebben. Ook maakt het mogelijk de contractonderhandelingen minder vrijblijvend.

Zijn de afspraken uit een letter of intent bindend?

De afspraken die in de letter of intent staan zijn bindend voor beide partijen. Hoewel u kunt vastleggen in de intentieverklaring dat deze niet bindend is en dat de contractonderhandelingen niet vrijblijvend zijn, is dit geen garantie voor maximale vrijblijvendheid.

Wanneer het niet duidelijk is of de letter of intent bindend is, bijvoorbeeld omdat de wederpartij de gemaakte afspraken anders interpreteert, dan kan dit voorgelegd worden aan een rechter. In Nederland kan een rechter mogelijk beslissen dat de andere partij in alle redelijkheid er vanuit mocht gaan dat een overeenstemming bereikt was. Dit kan zelfs voorkomen wanneer u eerder had vastgelegd dat de onderhandelingen vrijblijvend zouden zijn. In zo'n geval is het contract toch bindend en kan er een schadeclaim uit voortvloeien.

Worden de contractonderhandelingen in het buitenland stopgezet? Dan is het vaak niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Vraagt de andere partij om een letter of intent te ondertekenen?

Een goede intentieverklaring biedt voordelen voor beide partijen. Waak er dus voor dat u een intentieverklaring tekent die eenzijdig is opgesteld, met alleen voordelen voor de andere partij. U voorkomt dit door de letter of intent te laten controleren door een gespecialiseerde advocaat voordat u uw handtekening zet.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het opstellen van een letter of intent, wilt u hulp bij het opstellen hiervan of wilt u een letter of intent laten controleren? Onze advocaten kunnen u hierbij ondersteunen. Neem contact op met ons voor meer informatie.