Wanneer u van plan bent om zaken te doen met een andere partij, kunt u voorafgaand aan de contractonderhandelingen een letter of intent (LOI) tekenen. In de letter of intent verklaren beide partijen dat zij de intentie hebben een overeenkomst te bereiken en dat zij hierover met elkaar gaan onderhandelen.

Letter of intent opstellen

Met een letter of intent kunt u het onderhandelingsproces met een wederpartij specifiek op uw situatie af stemmen zodat hier geen discussies over ontstaan. Een letter of intent moet daarom aansluiten op uw bedrijfssituatie en hetgeen waarover u gaat onderhandelen. Om die reden is het opstellen van een letter of intent in de meeste gevallen maatwerk. Laat uw intentieverklaring of letter of intent daarom altijd opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat.

Wat staat er in een letter of intent?

    • Het onderwerp van de onderhandelingen;
    • Een tijdsplanning;
    • Afspraken over geheimhouding;
    • Exclusiviteit (dat er niet met andere partijen wordt onderhandeld);
    • De geldigheid van gemaakte afspraken en eventuele vervolgstappen.

In de praktijk zien we dat in de letter of intent echter veel meer punten worden opgenomen en dat het steeds meer lijkt op een koopovereenkomst. Het tekenen ervan heeft dan veel meer gevolgen, de contractonderhandelingen zijn dan vaak niet meer zo vrijblijvend.

Zijn de afspraken uit een letter of intent bindend?

De afspraken die in de letter of intent staan, zijn bindend voor beide partijen. U kunt echter vastleggen dat de LOI niet bindend is en dat de contractonderhandelingen vrijblijvend zijn. Maar zelfs dat is geen garantie voor maximale vrijblijvendheid. De wederpartij kan de gemaakte afspraken anders interpreteren en dit uiteindelijk voorleggen aan een rechter. In Nederland kan een rechter mogelijk beslissen dat de wederpartij redelijkerwijs er vanuit mocht gaan dat er een overeenstemming was bereikt, ondanks dat eerder is vastgelegd dat de onderhandelingen vrijblijvend zouden zijn. In dat geval bent u dus toch aan het contract gebonden en kan hier een schadeclaim uit voortvloeien. Overigens is het in het buitenland vaak niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen als de contractonderhandelingen worden stopgezet.

Vraagt de andere partij om een letter of intent te ondertekenen?

Een goede letter of intent biedt voordelen voor beide partijen, niet alleen voor de andere partij. Voorkom dat u een letter of intent tekent die eenzijdig is opgesteld en alleen voordelen biedt voor de andere partij. Laat deze letter of intent daarom altijd controleren door een gespecialiseerde advocaat voordat u uw handtekening zet.