Bij een betalingsregeling spreekt u af dat het openstaande bedrag in delen wordt betaald. Bijvoorbeeld omdat uw klant niet in staat is om het openstaande bedrag in één keer te betalen. Hiermee wijkt u af van de gemaakte betalingsafspraak (bijvoorbeeld: betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur). Daarnaast wordt in een betalingsregeling afgesproken in hoeveel termijnen er wordt betaald en welk bedrag er elke termijn wordt betaald. Ook worden er afspraken gemaakt over de te betalen rente.